References

NICE (2014) Pressure ulcers: prevention and management. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg179

Dougherty and Lister (2011) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures Eight Edition Wiley – Blackwell: Chichester.

 

Langøen, Arne (2006). Huden – pleie, pleiemidler og sårbehandling (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske.

Langøen, Arne (2008) Forelesningsnotat: Lokalbehandling av sår generelle prinsipper.

Langøen, Arne (2008) Forelesningsnotat: Midler og metoder for rengjøring av kroniske sår.

Gurgen, Marcus (2008) Forelesningsnotat: Nekrose og nekrosehåndtering.

Gurgen, Marcus (2008) Forelesningsnotat: Såreksudat – virkning og håndtering.

Lindholm, Christina (2008) SÅR Akribe Forlag AS.

Gottrup Finn, Karlsmark Tonny (2008) Sår – bakgrund, diagnose og behandling.

Tidsskrift den norske legeforening. Venøse leggsår nr 7 / 7 april 2005.

Huden, Glyldendal Akademiske, nettside

Forelesningsstensiler: Arterielle sår. Rolf Jelnes (45 stensiler)

Forelesningsstensiler: Venøse bensår. Bo Jørgensen (44 stensiler)

Bo Jørgensen (2008) Forelesningsstensiler: Når benene hæver.

Bo Jørgensen (2008) Forelesningsstensiler: Kompression. Bo Jørgensen

Gurgen, Marcus (2008) Forelesningsstensiler: Hva skjer når et sår blir kronisk

Gurgen, Marcus (2008) Forelesningsstensiler: Nekrose og nekrosehåndtering.

Gurgen, Marcus (2008) Forelesningsstensiler: Virkemidler ved bakteriell ubalanse i sår.

Tidsskrift den norske legeforening. Venøse leggsår nr 7 / 7 april 2005. (15 sider)